Ihmiset

Maria Jokinen

Ravintoasiantuntija, ETM Maria Jokinen

Maria Jokinen vastaa Hyvinvointiakatemiassa ravintopuolen koulutuksesta Turussa. Maria suoritti 90-luvulla elintarviketieteen maisteriopinnot Helsingin yliopistossa pääaineenaan ravitsemustiede.  Alun kiinnostuksen jälkeen opetuksen kaavamaisuus ja koululääketieteen toisinaan rajoittunutkin näkemys alkoivat kuitenkin nakertaa hänen innostustaan. Pettymyksekseen Maria oivalsi, ettei perinteinen ravitsemusvalistus ollut lähellä hänen sydäntään. Maria koki nimittäin vahvasti, että ravinto on moniulotteinen ja voimakas työkalu – hän kaipasi jotain enemmän ja halusi päästä pintaa syvemmälle ravitsemuksen kiehtovassa maailmassa.

Maria työskenteli pitkään lääketutkimuksen parissa, kunnes löysi Paula Heinosen funktionaalisen lääketieteen kurssit, ja tiesi löytäneensä oman juttunsa. Koulutuksen suoritettuaan Maria on toiminut useamman vuoden ajan ravintovalmentajana oman yrityksensä kautta ohjaten yksilöitä ja ryhmiä terveempään ja energisempään elämään. Erityisesti Mariaa kiehtoo ravitsemuksen yksilöllisyys, sillä samat suositukset eivät sovi kaikille. Nyt Maria kokee tekevänsä sitä, mikä on lähellä hänen sydäntään. Hän haluaa viedä eteenpäin viestiä terveyttä edistävästä ravinnosta ja elämäntapamuutoksista.

Valmentajana ja kouluttajana Maria on yhtä aikaa empaattinen sekä samalla myös viisas ja analyyttinen. Hyödyntäen laajaa koulutuspohjaansa sekä käytännön kokemustaan asiakastyöstä hän osaa asettaa asiat perspektiiviin. Ravitsemuksen moninaisessa maastossa Maria on todellinen suunnannäyttäjä, joka hahmottaa laajat kokonaisuudet ja osaa erottaa olennaisen välillä pirstaleiselta tai ristiriitaiseltakin tuntuvasta ravitsemustiedosta, jotta jokainen voi löytää itselleen sopivan ja hyvinvointiaan edistävän tavan syödä ja elää.