Mitä opit ja saat koulutuksesta?

Olemme koostaneet tähän yleiskuvan ja yhteenvedon koulutuksen sisällöstä. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että jokainen koulutusryhmä on uniikki, joten sisältö painottuu hiukan myös ryhmän tarpeiden mukaan. Jokaisen ryhmän kohdalla materiaali on uudistunut ja päivittynyt jonkin verran, sillä haluamme pysyä jatkuvasti ajan hermolla. Koulutukseen valituilla aktiivisilla osallistujilla on myös mahdollisuus vaikuttaa hiukan sisällön painotuksiin, erityisesti kun on kyse verkkopainotteisen koulutusryhmän pilotista.

Esitellemme tässä koulutuksen neljä tärkeintä osa-aluetta. Jokaisessa live-osuudessa painotamme pääsääntöisesti yhtä näistä, vaikkakin osuuden menevät entistä enemmän myös limittäin sitä mukaan, kun opiskeluvuosi etenee.

1. Coaching-taidot

Tässä osiossa opit health coachin työn kannalta elintärkeät coaching-taidot. Nämä taidot ovat viime kädessä sovellettavissa mille elämänalueelle tahansa. Tämä pohja tuo sinulle paitsi itseluottamusta valmennustilanteisiin, myös joustavuutta urasi kannalta, sillä voit erikoistua johonkin tiettyyn itseäsi kiinnostavaan osa-alueeseen ja halutessasi myös muuttaa painotusta sitä mukaan, kun kehityt urallasi. Coaching-taitoja arvostetaan nykyään korkealle lähes alalla kuin alalla työelämässä ja etenkin bisnespuolella. Saat runsaasti esimerkkejä myös siitä, miten sovellat näitä erityisesti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saralla.

Tämä osa-alue sisältää:

 • coachingin ydintaitojen opiskelua ICF:n (eli International Coaching Federationin) suositusten pohjalta sekä runsaasti käytännön harjoittelu
 • 12 kappaletta valmiiksi käsikirjoitettua health coaching -sessiota kolmen kuukauden esimerkkiohjelmarungosta, jota voit halutessasi hyödyntää sellaisenaan tai muokattuna omassa ohjelmassasi
 • syvemmälle menevä muutosvalmennus-osuus, jossa sukelletaan ajatusmallien, uskomusten ja identiteetin muutoksen maailmaan
 • runsaasti esimerkkejä erilaisista luovista ja toiminnallisista coaching-harjoituksista, jotta asiakas ei työstä muutoksia vain älyllisesti, vaan myös kehollaan
 • intuitiivisen kuuntelun ja tunnetaitojen harjoittelua, jotka ovat usein avainasemassa muutosten onnistumisen kannalta
 • opit lisää kolmesta eri aivojärjestelmästä sekä miten valjastat ne kaikki mahdollistamaan muutokset

 

2. Terveet elämäntavat

Käymme läpi tärkeimmän ytimen eli sen 20 % tiedosta, joka tuottaa 80 % tuloksista niin sanotun Pareto-periaatteen mukaan.

Ravinto-osuudessa tarkastelemme ruokavaliota etenkin funktionaalisen lääketieteen näkövinkkelistä. Tässä lähestymistavassa uskotaan, että pelkkien oireiden hoitamisen sijaan on tärkeää tarkastella syitä niiden taustalla.

 • Opit tarkastelemaan asiakkaan kokonaistilannetta, arvioimaan tarvittaessa asiakkaan ruokapäiväkirjaa ja antamaan suosituksia sen pohjalta
 • opit terveellisen (seka- tai kasvis)ruokavalion koostamisen perusperiaatteet
 • ymmärrät pääasiat painonhallinnasta ja hormonitoiminnan tasapainottamisesta
 • ymmärrät aivotoimintaa edistävän, energiatasoa nostavan ja tulehdusta hillitsevän ruokavalion & elintapojen ydinasiat

Muiden elintapojen osalta opit muun muassa

 • miten hyödynnät mindfulness-harjoittelua arjen hyvinvoinnissa ja coaching-tilanteissa
 • miten tarkastelet asiakkaan kanssa unta, lepoa ja palautumista
 • millaisia asioita otat huomioon liikuntaohjelman suunnittelussa sekä millaisia laadullisia seikkoja tulisi huomioida liikuntaharjoittelussa

Ennen kaikkea opit myös tuomaan ravinto- ja elintapojen tarkastelua valmennussessioihin erilaisten kysymysten ja harjoitusten avulla eli et opi pelkästään tietoja vaan ennen kaikkea niihin liittyviä taitoja ja käytännön sovelluksia.

 

 

3. Henkilökohtainen kasvu

Tätä osiota työstät toki läpi koko koulutuksen jokaisessa coaching-harjoituksessa ollessasi valmennettavana sekä myös arvioidessasi omaan toimintaasi valmentajana harjoitusten jälkeen. Näiden lisäksi olemme kuitenkin kokeneet tärkeänä lisätä koulutukseen myös sellaisten puolien tarkastelua, jotka todennäköisesti vaikuttavat koko Health Coach -liiketoimintasi onnistumiseen. Näitä ovat esimerkiksi:

 • uskomukset liittyen sinuun itseesi ja siihen, mikä on sinulle mahdollista (harjoitamme ja venytämme näitä ”mielen muskeleita”)
 • uskomukset liittyen rahaan, ansaintaan ja esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin
 • palautteet ja itsearvioinnit valmennustilanteista (mahdollisuuksien mukaan oikeiden asiakkaiden kanssa)
 • omat vahvuutesi ja niiden hyödyntäminen health coachin työssä
 • koko opiskeluvuoden aikana kirkastuva kuva siitä, mikä on sinun kohderyhmäsi, miten haluat palvella ja mikä on visiosi itsellesi ja urallesi health coachina

 

4. Health coachin markkinointi ja asiakashankinta

Tässä osiossa käymme tarkkaan läpi sellaisia käytäntöjä, jotka olemme vuosien kokemuksella havainneet helpoimmiksi ja parhaiksi käytännöiksi, kuten esimerkiksi:

 • mitä kautta hankit asiakkaita askel askeleelta  – viisi tapaa ja konkreettista mallia, joista voit valita yhden tai useamman itsellesi parhaiten sopivan vaihtoehdon
 • miten myyt palvelujasi ilman että se edes tuntuu myynniltä
 • miten hoidat ensimmäisen tapaamisen – saat tähän valmiiksi käsikirjoitetun mallin, joka voi osoittautua jopa koko health coaching -urasi tärkeimmäksi työkaluksi
 • miten hinnoittelet palvelusi ja rakennat omat palvelupakettisi
 • miten saat ohjelmiisi (ja samalla ansaintaasi) jatkuvuutta
 • miten saat ideoita markkinoinnin sisältöihin ja vastaat erilaisten asiakastyyppien tarpeisiin

 

 

Edellisten lisäksi voit syventää osaamistasi erilaisten bonus-materiaalien avulla. On kuitenkin tärkeämpää oppia ydinasiat mieluummin hyvin ja viedä niitä mahdollisimman pian käytäntöön sen sijaan että opettelisimme paljon teoriatietoa ilman käytännön yhteyksiä. Voit itse vaikuttaa paljolti myös siihen, missä tahdissa etenet ensin harjoitusasiakkaiden kanssa ja myöhemmin oikeiden asiakkaiden kanssa.

Hae mukaan

Otamme hakijoihin yhteyttä henkilökohtaisesti

Hae koulutukseen tästä