Health Coach Academyn ehdot

KOULUTUKSEN EHDOT

HAKEMUS KOULUTUKSEEN
Hakemus otetaan käsittelyyn, kun koulutuksen varausmaksu (300 €) on maksettu. Paikat koulutukseen täytetään siinä järjestyksessä, kun hakemukset varausmaksuineen ovat tulleet perille ja hakijat hyväksytty koulutukseen. Otamme yhteyttä kaikkiin hakijoihin henkilökohtaisesti. Koulutukseen valinnasta ilmoitamme myös hakijoille henkilökohtaisesti. Mikäli henkilö ei tule valituksi koulutukseen, varausmaksu palautetaan kokonaisuudessaan hakijalle. Mikäli koulutus on jo täyttynyt tai jostain syystä siirtyy järjestäjän toimesta, maksu joko palautetaan tai voidaan käyttää myös varaamaan paikkaa myöhempään koulutukseen, jos hakija niin toivoo.

Kaikkien hakijoiden kanssa käydään vielä henkilökohtainen keskustelu, jossa varmistetaan koulutuksen sopivuus hakijalle ja hakijan soveltuvuus ryhmään. (Jatko-ohjelmaan voidaan valita suoraan hakemuksen perusteella silloin kun hakija on meille entuudestaan tuttu). Kun hakija on valittu mukaan koulutukseen ja koulutuspaikka vahvistettu, on tämän jälkeen paikka sitova eikä maksuja enää palauteta tai siirretä. Varaus- ja mahdollinen vahvistusmaksu vähennetään koulutuksen loppusummasta, mikä on mahdollista maksaa osallistujan valitsemalla tavalla, eli joko kerralla tai pienemmissä erikseen esitetyissä erissä. Paikan vahvistuttua osallistuja sitoutuu samalla koko koulutuksen osallistumismaksuihin eikä koulutusta voi enää siirtää kuin force major -syystä.

DEADLINE
Käsitelläksemme hakemuksesi ole hyvä ja lähetä valmiiksi täytetty hakemus. Mikäli verkkolomakkeen lähetyksessä poikkeuksellisesti ilmenee ongelmia, voit lähettää hakemuksesi ja vastaukset kysymyksiin sähköpostitse osoitteeseen support@healthcoachacademy.fi. Koska osallistujien määrä on rajoitettu, suosittelemme, että jätät hakemuksesi hyvissä ajoin. Hyväksymme mahdollisia viime hetken hakemuksia vain, jos koulutuksessa on tilaa. Rekisteröidäksesi hakemuksen varmista, että olet täyttänyt ja lähettänyt hakemuksen sekä maksanut varausmaksun verkkosivujemme kautta. Saat vahvistuksen hakemuksen perille tulosta. Mikäli et jostain syystä saa vahvistusta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme support@healthcoachacademy.fi.

LÄSNÄOLO
Hakemuksen jätettyään ja tullessaan valituksi koulutukseen osallistuja sitoutuu lukuvuoden mittaiseen koulutukseen, joka sisältää itsenäistä opiskelua ja ryhmäosioita verkossa, toisten osallistujien kanssa suoritettavia tehtäviä (jotka voi tehdä esimerkiksi verkon videopuhelupalveluita tai puhelinta hyödyntäen) sekä lisäksi omalla ajalla suoritettavia tehtäviä ja harjoituksia. Opiskeluun ja harjoitteluun on hyvä varata aikaa ainakin muutama tunti viikossa. Verkkopainotteisen koulutuksen Live-jaksoilla läsnäolo on suositeltavaa, muttei koulutuksen läpäisyn kannalta aivan välttämätöntä – tällöin itsenäistä opiskelua ja harjoittelua on vain enemmän ja korvaavista suorituksista tulee sopia järjestäjän kanssa. Verkko-opiskelua voi tehdä pitkälti omassa tahdissa, mutta suosituksena on käydä materiaalit läpi ja tehdä tehtävät opiskeluvuoden aikana, jolloin valmistuminen ryhmän kanssa yhdessä on mahdollista. Mikäli vaadittuja elementtejä ei ehdi suorittaa annetussa ajassa vuoden aikana, tulee tästä keskustella erikseen järjestäjän kanssa. Tilanteesta riippuen mahdollisuus suorittaa kokonaisuus myöhemmin loppuun voi sisältää myös lisäkustannuksen.

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ
Health Coach Academy – Intusiasma Oy (Y-tunnus: 0822471-1)
Postiosoite: Kuusiniementie 29a A, 00340 Helsinki, sähköposti: support@healthcoachacademy.fi. Koulutustilat (retriittiä lukuunottamatta) sijaitsevat Helsingin keskustan tuntumassa. Koulutustilat vahvistetaan erikseen kunkin Live-jakson yhteydessä ja muista mahdollisista tiloista ilmoitetaan erikseen koulutuksen yhteydessä. Opiskelija vastaa itse ruokailu-, matka- ja majoituskustannuksista Live-jaksoilla.

EHTOJEN HYVÄKSYMINEN
Koulutukseen osallistuessani ymmärrän, että verkossa ja livenä järjestettävistä osuuksista voidaan tehdä tallenteita, joita voidaan käyttää koulutus- ja joiltain osin mahdollisesti myös markkinointitarkoituksiin. Koulutusohjelmaan osallistuessani sitoudun siihen, että pidän ohjelman aikana saamani muihin opiskelijoihin, heidän hyvinvointiinsa ja elämäänsä liittyvät tiedot luottamuksellisina, enkä keskustele niistä muiden kuin asianosaisten kanssa koulutuksen aikana.

Ymmärrän, että täyttäessäni Health Coach Academyn osoittamat edellytykset sekä toteuttaessani koulutukseen kuuluvat osiot hyväksytysti, kuten materiaalin opiskelu, kotitehtävät, harjoitukset ja päättökokeen, tulen saamaan oikeuden käyttää Int Health Coach® -tavaramerkkiä, jonka voin esittää asiakkailleni tai mahdollisille työnantajille osoituksena hyvinvointivalmentajan intensiivisestä ja ammattimaisesta koulutuksesta. Koulutuksen maksaminen ja koulutuksen materiaalien opiskelu tai lähiopetukseen osallistuminen eivät vielä yksin merkitse ohjelman läpäisemistä. Ymmärrän, että Health Coach Academyn opiskelumateriaalien käyttö edellyttää tekijänoikeussääntöjen noudattamista ja niiden uudelleen julkaisu edellyttää koulutuksen järjestäjän lupaa. Osallistujalla on pääsy opiskelumateriaaleihin vähintään vuoden ajan koulutuksen päättymisestä ja kaikki harjoitukset ovat ladattavissa opiskelijalle itselleen.