Tuotesuojaseloste

Rekisteri
Intusiasman asiakas- ja tiedotusrekisteri

Rekisterinpitäjä
Intusiasma Oy (Y-tunnus: 0822471-1)
Osoite: Melkonkatu 22 B 10, 00210 Helsinki

Rekisterin pitämisen peruste
Intusiasman verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Intusiasman palveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme Käyttäjää koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat: asiakassuhteen hoitaminen, asiakastietojen ja käyttäjätunnusten ylläpitäminen, käyttäjien tunnistaminen, palveluiden tuottaminen ja toimittaminen, laskutus; liiketoiminnan, verkkosivustojen ja palveluiden kehittäminen, suunnitteleminen ja analysoiminen, markkinointitarkoitukset, yhteydenottopyyntöihin vastaaminen, sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen, oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttäminen sekä palveluidemme kohdentaminen.

Yleistä

Jotta voimme palvella Käyttäjää parhaamme mukaan, edellyttää se sitä, että keräämme ja käsittelemme joitakin Käyttäjää koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin Käyttäjien yksityisyyttä ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein niitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia Käyttäjällä on tietojaan koskien.

Intusiasma Oy käsittelee Käyttäjää koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa.

Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä, Käyttäjä hyväksyy, että käsittelemme häntä koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, emme todennäköisesti pysty häntä myöskään palvelemaan.

Mitä henkilötietoja Käyttäjästä kerätään ja mistä lähteistä?

Keräämme Käyttäjää koskevia henkilötietoja pääasiassa Käyttäjältä itseltään yhteydenottojen yhteydessä tai palveluidemme käytön yhteydessä.

Tyypillisesti saatamme saada suoraan Käyttäjältä seuraavia tietoja: henkilö- ja yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite sekä asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten tilaushistoria.

Intusiasman (ja sen aputoiminimien kuten Health Coach Academyn ja Hyvinvointiakatemian) markkinointirekistereihin (sähköpostilista) on yleensä mahdollista rekisteröityä pelkällä sähköpostiosoitteella.

Kun Käyttäjä vierailee Intusiasman verkkosivustolla, Käyttäjän tietokone lähettää automaattisesti tiettyjä teknisiä ja muita tietoja (esim. IP-osoite, selaintyyppi ja tieto siitä, mitä kautta käyttäjä tuli sivustolle). Intusiasma kerää myös evästeiden avulla tietoja siitä, miten Käyttäjä käyttää sivustoa. Tämän tietosuojaselosteen Evästeet -osiossa on tästä tarkempaa tietoa.

Syöttämällä henkilötietoja Intusiasman verkkosivuilla oleviin lomakkeisiin tai muutoin Käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan Intusiasmaan, Käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen. Intusiasma Oy noudattaa mahdollisissa kilpailuissa Suomen valtion lakia, mm. arpajaislakia.

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Saatamme käsitellä Käyttäjän henkilötietoja usealla eri perusteella. Käsittelemme tietoja sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Käsittelemme myös henkilötietoja oikeutetun etumme nojalla, joka on palveluidemme tarjoaminen ja liiketoimintamme harjoittaminen ja kehittäminen. Joitakin henkilötietoja saatamme käsitellä myös suostumuksesi nojalla.

Kuka käsittelee tietoja ja luovutetaanko niitä kolmansille osapuolille?

Pääsääntöisesti henkilötietoja käsittelevät yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Saatamme myös tietyissä tapauksissa ulkoistaa jotain henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytettyihin tietojärjestelmiin liittyvää. Huolehdimme tällöin siitä, että tietojen luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Käyttäjän tietoja saatetaan myös luovuttaa siinä tilanteessa, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

Luovutetaanko tietoja EU:n ulkopuolelle?

Joltain osin alihankkijat tai palvelimet, joilla tietoja käsitellään, saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. Emme muutoin luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojatoiminnoin.

Kauanko henkilötietoja säilytetään?

Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Pyrimme aika ajoin myös päivittämään tietoja.

Miten Käyttäjän tietoja säilytetään ja suojataan?

Tietojasi säilytetään palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville tai luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella asiakkaillemme. Pääsy henkilötietoihin on suojattu Käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Mikäli Käyttäjä ei anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme todennäköisesti pysty tarjoamaan Palvelua, palvelemaan häntä ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Mikäli Käyttäjä ei halua että käsittelemme hänen tietojaan tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että hän ei toimita meille mitään tietoja.

Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston Käyttäjälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten Käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Kannattaa kuitenkin huomioida, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia Käyttäjällä on?

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelemme Käyttäjän tietoja hänen suostumuksensa perusteella, hän voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(a)intusiasma.fi.

Pääsy tietoihin

Käyttäjällä on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö häntä koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä häntä koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi hänellä on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Käyttäjällä on oikeus pyytää, että korjaamme häntä koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(a)intusiasma.fi.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelemme Käyttäjän henkilötietoja yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, hänellä on oikeus vastustaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi Käyttäjän oikeudet taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomioitavaa on, että tässä tilanteessa emme kuitenkaan todennäköisesti pysty palvelemaan enää kyseistä Käyttäjää.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Käyttäjällä on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme hänen henkilötietojensa käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olemme käsitelleet Käyttäjän tietoja hänen suostumuksensa perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, hänellä on oikeus saada meille sähköisesti toimittamansa tiedot yleisesti käytetyssä muodossa.

Miten Käyttäjä voi toteuttaa oikeutensa?

Käyttäjä voi toteuttaa edellä kuvatut oikeutensa ottamalla yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(a)intusiasma.fi. Pyydämme Käyttäjää samalla mainitsemaan nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa sekä liittämään viestiinsä passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa hänen henkilöllisyytensä. Mikäli Käyttäjä katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittely ei ole lainmukaista, hän voi myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme tai tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin Käyttäjää tästä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

Mihin Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Palvelua koskevissa tietosuoja-asioissa? 

Intusiasma Oy, Melkonkatu 22 B 10, 00210 Helsinki; info(a)intusiasma.fi