Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Intusiasman verkko- ja livepalveluiden käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Intusiasma Oy (Y-tunnus: 0822471-1)
Osoite: Intusiasma Oy, Käyntiosoite: MOW Stargate, Porkkalankatu 22a, 00180 Helsinki. Postiosoite: Lauttasaarentie 52 A 7, 00200 Helsinki

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Intusiasman verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Intusiasman verkko- ja/tai livepalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
– Henkilötiedot
– Yhteystiedot
– Käyttötiedot
– Muut käyttäjän itse antamat tiedot
Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Intusiasman omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna postiosoitteella:
Intusiasma Oy, Lauttasaarentie 52 A 7, 00200 Helsinki

INTUSIASMAN YLEISET OSALLISTUMISSÄÄNNÖT
Intusiasma Oy noudattaa mahdollisissa kilpailuissa Suomen valtion lakia, mm. arpajaislakia.