Hyvinvointimatkalla

Mitä Health Coach oikein tekee? Lue 5 innostavaa faktaa

23.05.2022 · Anna Korhonen

Health Coachit ovat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja tapojen muutoksen asiantuntijoita. Mitä he käytännössä tekevät tukeakseen asiakkaita kohti hyvinvointia edistäviä muutoksia?

Health Coachin työ perustuu ennen muuta luottamuksellisen asiakassuhteen rakentamiseen, mihin tarvitaan coachilta muun muassa hyviä vuorovaikutus- ja kuuntelutaitoja. Coach luo aluksi kokonaiskäsityksen asiakkaan tilanteesta, sekä auttaa saamaan selkeyttä niihin alueisiin asiakkaan elämässä, mitkä kaipaavat huomiota. Alussa asetettujen tavoitteiden pohjalta voidaan alkaa luoda hyvinvointia tukevia uusia ajatus- ja käyttätymismalleja arkeen.

Kokosimme tähän blogiin 5 innostavaa faktaa, joiden avulla Health Coachit auttavat asiakkaitaan kohti elinvoimaista ja sydämestä käsin ohjautuvaa elämää – yhteyden rakentamisen jälkeen.

1. Vision kirkastaminen

Yksi Health Coachin tärkeistä tehtävistä on auttaa asiakasta maalaamaan kuva siitä, miten hänelle merkitykselliset elementit yhdistyvät hyvinvoivaan ja kukoistavaan versioon itsestä sekä näkemään, mitä kaikkea tämä elämisen muoto mahdollistaa. Kirkas visio ei välttämättä synny hetkessä, ja kuitenkin yhteistyössä coachin kanssa voidaan löytää asiakkaan omat motivaattorit muutokseen ja itselle ominaisimmat keinot päästä kosketuksiin oman elämän saavutettavissa olevaan tavoitetilaan.

2. Oman kehityksen esteiden paljastaminen

Health Coachin oleellinen tehtävä on löytää myös “jumissa” pysymisen taustalla olevat syyt tunnistamalla rutiinit ja allaolevat emotionaaliset laukaisijat, jotka johtavat asiakkaan tavoitetilan kannalta kehitystä estävään käytökseen. Esteiden paljastaminen auttaa asiakasta ymmärtämään, minkä asioiden tarkastelu ja työstäminen on todellisuudessa merkittävintä elinvoimaisen elämän löytämiseen.

3. Kaavamaisuuden katkaiseminen

Jumiudumme herkästi arjessa kaavamaisuuteen, joka voi estää meitä näkemästä elämän moninaisia ja kasvuun motivoivia mahdollisuuksia. Health Coach työskentelee asiakkaiden kanssa sellaisen automaattiohjauksen eliminoimiseksi, jossa kielteiset, kehitystä hidastavat tai estävät kaavat saadaan poistettua ansaitun elämäntavan tieltä.

Health Coachin työnkuva on monipuolinen ja siinä hödynnetään erilaisia metodeja. Lue lisää artikkelstamme!

4. Muutoksen organisoiminen

Asiakkaan tavoiteltavaan elämäntapaan vievän positiivisen muutoksen kannalta on tärkeää, että Health Coach osaa esittää katalysoivia kysymyksiä sekä käyttää tekniikoita ja harjoituksia, joiden pohjalta on mahdollista syntyä uusia oivalluksia ja luoda uusia hermopolkuja. Parhaimmillaan asiakkaan vanhat tavat, jotka eivät vieneet eteenpäin haluttuun suuntaan, alkavat tuntua haastavilta ja oikeat tavat helpoilta, itsestään selviltä valinnoilta.

5. Uusien normien eläminen

Health Coach työskentelee asiakkaiden kanssa jalkauttaakseen arkeen myös heidän uudet tottumukset ja tavat jokapäiväiseen elämään niin, että ne alkavat sujua vaivattomasti. Uusia käytäntöjä luomalla rakennetaan kantava pohja hyvää oloa tukevien elämäntapojen säilymiselle ja omannäköiselle elämälle.

Kiinnostuitko hyvään elämään motivoivasta Health Coachingista? Opiskele Int Health Coachiksi® elokuussa alkavassa koulutusohjelmassamme ja käännä elämässäsi uusi lehti sinun näköistä uraa kohti!

Katso lisätiedot ja hae mukaan koulutukseemme täältä.

Kommentoi

Sähköpostiasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkattu *:llä.