Hyvinvointimatkalla

Mitä on Health Coaching?

21.03.2019 · Sanna Spohr

Oletko koskaan yrittänyt muuttaa elintapojasi vain huomataksesi, että vanhat tottumukset hiipivät pian takaisin? Tai oletko kenties hämmentynyt ristiriitaisista elämäntapaohjeistuksista, etkä oikein tiedä, mitä kannattaisi uskoa? Tai ehkä koet eläväsi jo melko terveellisesti tai liikkuvasi säännöllisesti, muttet silti välttämättä tunne oloasi niin terveeksi ja elinvoimaiseksi kuin haluaisit? Saatat hyötyä työskentelystä Health Coachin kanssa. Health Coach auttaa asiakkaitaaan saavuttamaan terveystavoitteensa elintapa- ja käyttäytymismuutoksilla. Health Coachit ovat koulutettuja oppaita kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, ravinto- ja liikuntatottumusten, valmennuksen ja yksilöllisyyden alueilla.

Health Coaching eli terveys- ja hyvinvointivalmennus on Suomessa vielä kohtuullisen uutta, mutta Pohjois-Amerikassa jo varsin suosittua. Health Coachin ammattinimikettä voisi verrata Personal Traineriin, koska jälkimmäinen on useimmille tuttu. PT-toiminnan rantautuessa Suomeen yli viisitoista vuotta sitten oli sekin uutta Suomessa. Kuitenkin nykyään jo suurin osa tietää, mitä Personal Trainer tekee (auttaa muun muassa ihmisiä pääsemään parempaan fyysiseen kuntoon) ja että PT ei esimerkiksi ole vain julkkisten tai urheilijoiden yksinoikeus, vaan kuka tahansa voi halutessaan palkata itselleen Personal Trainerin. Samaan tapaan Health Coachin kanssa työskentelevät ovat tavallisia ihmisiä, kuten esimerkiksi kiireisiä liikemiehiä ja –naisia, perheenäitejä ja –isiä, pysyviin elintapamuutoksiin ja positiivisiin terveysmuutoksiin tähtääviä ihmisiä.

Muutoksien läpiviemiseen onnistuneesti tarvitaan sopivasti tietoa, oman kehon tuntemusta sekä mielellään myös sparrausapua muilta. Health Coach auttaa näissä kaikissa: hän ei vain kouluta, vaan ottaa huomioon kunkin asiakkaan yksilöllisen tilanteen, räätälöi suunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa tukemaan hänen omia tavoitteitaan sekä on mukana tukemassa läpi koko prosessin. Health Coachit työskentelevät joko omalla vastaanotollaan tai esimerkiksi hyvinvointi- ja liikuntakeskusten, joogastudioiden tai kylpylöiden yhteydessä.  He voivat myös työskennellä yhteistyössä lääkäreiden, terveydenhuollon ammattilaisten tai vaikkapa koulujen kanssa. Health Coach onkin usein täydentämässä aukkoa, jonka täyttämiseen lääkäreillä, terveydenhuollon ammattikunnalla tai muilla terveysalojen asiantuntijoilla ei välttämättä ole aikaa tai resursseja. Yleensä Health Coachit erikoistuvat tietyntyyppisten kohderyhmien palvelemiseen omaa taustaansa hyödyntäen.

Miksi Health Coacheja tarvitaan?

Jos mietitään, miksi Health Coacheja sitten tarvitaan, niin tarkastelemalla tilastoja syy on varsin selvä: ylipaino ja erilaiset elintapasairaudet ovat edelleen iso haaste sekä yhteiskunnallisella että yksilöllisellä tasolla. Siitä huolimatta, että tietoa on tarjolla yhä enemmän, moni on yhä epävarmempi ristiriitaisen tiedon ympäröimänä. Toisaalta myöskään tieto yksin ei riitä muutosten viemiseen käytäntöön. Vaikka suomalaisten terveyskäyttäytymisessä tietyissä elintavoissa on tapahtunut positiivistakin kehitystä, ei ylipainon, elintapasairauksien, diabeteksen tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien kehitys valitettavasti ole muuttunut myönteiseen suuntaan.

Jos halutaan ymmärtää elintapamuutoksiin pyrkivien käyttäytymistä, on tarpeen pureutua pintaa syvemmälle. Elämäntapojen omaksumisen ja noudattamisen taustalta löytyy monia vaikuttavia tekijöitä, kuten sosiaaliset, kulttuuriset, psykologiset ja ympäristöön liittyvät tekijät. Health Coachit ymmärtävät hyvinvoinnin kenttää ja terveysvalintojen monitahoista luonnetta syvällisesti. He myös keskittyvät erityisesti niihin tekijöihin, joihin voidaan valmennuksen avulla vaikuttaa.

Yhteiskunnallisissa ja arkikeskusteluissa hyvinvointi käsitetään usein esimerkiksi vaurauden tai kuntoilun näkökulmasta. Nykykulttuuri korostaakin ihmiskehon fyysistä ja ulkoista olemusta. Itsestä huolehtiminen saatetaan myös nähdä jotenkin eroteltuna muusta elämästä. Kokonaisvaltainen hyvinvointi viittaa kuitenkin niin fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen kuin henkiseenkin hyvinvointiin. Hyvinvointi voi siis käsittää monia puolia ja koostua eri elementeistä, kuten hyvän fyysisen olon ohella esimerkiksi merkityksellisestä työstä, mielenrauhasta tai kauneuden arvostamisesta. Useimmille se on yhdistelmä eri asioita.

Health Coach Academyn Int Health Coach® -koulutusohjelmassa olemme yhdistäneet tietotaitoa laajalta alueelta ja muokanneet sen käytännönläheiseen muotoon. Kouluttamamme Health Coachit tarkastelevat paitsi ravinto- ja liikuntatottumuksia, myös elämää kokonaisuutena, sekä sitä miten eri osa-alueet ovat yhteydessä toisiinsa ja vaikuttavat terveyteen.  Emme ole yhden tietynlaisen elämäntavan puolestapuhujia, vaan lähestymme hyvinvointia aina ihmisen omista lähtökohdista. Keskeistä lähestymistavassamme on, että valmennus voidaan räätälöidä yksilöllisesti henkilön sen hetkisiin tarpeisiin sopivaksi.

Suomessa ja ulkomailla on monenlaisia hyvinvointivalmentajan koulutusohjelmia, jotka vaihtelevat pituudeltaan ja sisällöltään. Int Health Coach®:iksi valmistuvat käyvät läpi vuoden mittaisen intensiivisen koulutuksen. Lisäksi opiskelijoilla on usein jo omaa taustaa hyvinvoinnin ja valmennuksen parista. Koulutus käsittelee muun muassa monipuolisia elämäntapavalmennustekniikoita, motivaatiota ja mielen valmennusta, ravinto- ja liiketottumusten analysointia, sekä liiketoimintaa ja markkinointia.

Mitä Health Coach ei ole?

Health Coach ei ole lääkäri, hän ei diagnosoi sairauksia, määrää lääkkeitä tai muuta niiden annostuksia. Health Coach ei myöskään ole terapeutti, joka voisi auttaa yli vakavasta masennuksesta. Toisaalta Health Coach voisi hyvin toimia esimerkiksi terapeuttien kanssa yhteistyössä, tiedetäänhän elintavoilla voitavan vaikuttaa myös esimerkiksi kehon tulehdustilojen hoitoon. Health Coach ei ole fysioterapeutti, joka voisi kuntouttaa jostain kohtaa rikki menneen kehon, mutta sen sijaan hän voi auttaa uusien, hyvinvointia tukevien tottumusten omaksumisessa. Health Coach ei niinikään ole Personal Trainer, vaikka jotkut Health Coachit voivatkin olla koulutukseltaan myös tätä ja yhdistää eri alojen osaamistaan.

Health Coachit ovat tämän päivän terveysvallankumouksen edelläkävijöitä. Olipa tavoitteena lisääntynyt energia, painon pudotus tai hyvän terveyden saavuttaminen, Health Coach auttaa selvittämään, mikä toimii sinulle. Jokainen yksilö on erilainen, eivätkä samat elintapaohjeistukset sovi kaikille. Health Coach voi auttaa myös parantamaan keskittymistä, lisäämään elinvoimaisuutta, pääsemään eroon mieliteoista ja ruokariippuvuuksista, putsaamaan elämää myrkyistä tai parantamaan ihmissuhteita. Siinä missä Personal Trainer on perinteisesti työskennellyt etenkin kuntosalin puolella, Health Coachin kanssa työskentely tapahtuu usein keskustelujen ja erilaisten luovien harjoitusten avulla.

Tapaamiset voivat valmentajasta ja asiakkaan tavoitteista riippuen sisältää myös käytännöllisiä demonstraatioita esimerkiksi kokkauksen, rentous- tai mielikuvaharjoittelun saralla. Saattaapa Health Coach tulla asiakkaan mukaan myös ruokakauppakierrokselle tai olla mukana toteuttamassa asiakkaan ruokakaappien muodonmuutosta. Toisaalta mikäli lähipaikkakunnalta ei löydy sopivaa Health Coachia, kiinnostava tieto on, että monet Health Coachit tekevät valmennusta myös puhelimen tai Skypen välityksellä. Health Coach auttaa löytämään itse kullekin sopivat keinot, miten tottumuksiaan voi muuttaa siten, että oma hyvinvointi tukee muiden päämäärien saavuttamista ja vie eteenpäin uusille tasoille.

Lue lisää Health Coach Academyn koulutusohjelmasta tästä.

Kommentoi

Sähköpostiasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkattu *:llä.