Hyvinvointimatkalla

Näin voit hahmottaa terveyden ja hyvinvoinnin käsitteitä

21.04.2022 · Anna Korhonen Haluatko syventyä tarkemmin terveyden ja hyvinvoinnin käsitteisiin? Lue Health Coach Academyn blogista lisää!

Tiesitkö, että terveydellä ja hyvinvoinnilla on hyvin symbioottinen suhde, mikä tarkoittaa, että ne ruokkivat toisiaan ja luovat parhaimmillaan harmonisen kierteen.

On haastavaa kokea terve keho ilman jonkinlaista emotionaalista ja henkistä hyvinvointia, ja toisaalta haastavaa saavuttaa hyvinvoivaa oloa, ellei kulje jossain määrin fyysisesti terveessä kehossa. Terveyden ja hyvinvoinnin käsitteitä kannattaa ajatella kokonaisvaltaisesti: on hyvä tarkastella kaikkia kehon toimintoja kokonaisuutena, jotka toimivat yhteydessä toisiinsa. Tässä blogissa avaamme terveyden ja hyvinvoinnin suhdetta tarkemmin.

Me kaikki tiedämme, että liika sisätiloissa pysyminen, epäterveellisen ruoan syöminen ja yleensä itsestään huolehtimatta jättäminen voivat johtaa paitsi erilaisiin terveysongelmiin myös mielenterveyden haasteisiin. Tiedämme myös, kuinka hyvältä kehossamme ja mielessämme tuntuu sopivan treenin, ystävien kanssa vietetyn ajan tai innostavan harrastuksen jälkeen.

Joskus kuitenkin ulkoisesti fyysisesti hyväkuntoinen ihminen voi sairastua (esim. huippuaktiivinen yritysjohtaja saa tennisottelussa sydänkohtauksen). Health Coacheina meitä kiinnostaa aina kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi (wellness) ulkoista fyysistä kuntoa ja ulkomuotoa (fitness) enemmän. Toki sisäinen hyvinvoinnin kokemus usein jossain vaiheessa heijastuu myös ulkoiseen ja osin myös nämä linkittyvät toisiinsa. Mutta kuinka voimme soveltaa terveyden ja hyvinvoinnin käsitteiden ymmärtämistä jokapäiväisessä elämässämme ja esimerkiksi Health Coachin työssä?

Miten terveys ja hyvinvointi linkittyvät toisiinsa

Vaikka terveys ja hyvinvointi liittyvät hyvin läheisesti toisiinsa, ne eivät ole sama asia. Fyysinen terveys on tila, jossa kehosi toimii niin optimaalisesti kuin mahdollista (mitä se sinulle tarkoittaakaan). Hyvinvointi puolestaan kattaa kaikkia terveytesi eri osa-alueita: fyysistä, henkistä, emotionaalista, jne. Hyvinvointia ja riittävää terveyttä voi myös ajatella ikään kuin kulkuneuvona kohti sitä, mitä haluaa elämässä saavuttaa, sillä jotta voit edetä haluamaasi suuntaan, tarvitset siihen riittävästi energiaa ja toisaalta sopivassa suhteessa myös palautumista.

Terveydellä ja hyvinvoinnilla on symbioottinen suhde. Miksi näin – se selviää Health Coach Academyn artikkelista.

Mitä on terveys?

Maailman terveysjärjestön mukaan terveys on täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila, joka on jatkuvassa muutoksessa. Terveyteen vaikuttavat sairaudet ja fyysinen, sekä sosiaalinen ympäristö, ja ennen kaikkea ihmisen omat kokemukset, arvot ja asenteet.

Nykyajan lääketieteen ja tekniikan kehittyessä ja muuttuessa terveyden määritelmä on muuttunut ja kehittynyt. Koska kyky havaita ja hoitaa useampia sairauksia aikaisemmissa vaiheissa on kasvanut, ajatus siitä, että sairauden täydellinen poissaolo on ainoa tapa olla todella terve, vaikuttaa vanhanaikaiselta käsitykseltä. Lancet, vertaisarvioitu lääketieteellinen aikakauslehti, julkaisi vuonna 2009 tutkimusartikkelin, jossa pohdittiin, kuinka terveyden määrittämisestä oli tullut henkilökohtainen käsite: ”Terveys ei ole kiinteä kokonaisuus. Se vaihtelee jokaisen yksilön olosuhteista riippuen. Terveyttä ei määrittele lääkäri, vaan ihminen toiminnallisten tarpeidensa mukaan.”

Terveyttä määrittävät tekijät

Vaikka terveyden käsite ei ole yksiselitteinen, on silti muutamia yleisiä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa siihen, kuinka terve koet olevasi. Tässä on vain joitakin niistä, Centers for Disease Control and Preventionin (CDC) mukaan:

– Varhaislapsuuden kehitys
– Elinolot
– Pääsy joukkoviestimiin ja uusiin teknologioihin
– Terveyspalvelujen saatavuus
– Koulutus
– Sosiaalinen tuki
– Kieli ja lukutaito

Mitä on hyvinvointi?

Siinä missä terveyttä pidetään jonkin verran staattisena kehon tilana, niin hyvinvointi sisältää puolestaan kaikki dynaamiset elementit, jotka kertovat terveydestäsi. Niihin liittyy terveellisten periaatteiden integroiminen päivittäiseen toimintaamme ja toisaalta sellaisten stressitekijöiden sisäistämisen välttäminen, jotka voivat ilmetä pitkäaikaisena sairautena.

National Wellness Instituten (NWI) vuonna 2015 antamaan määritelmään perustuen hyvinvointia pidetään ”aktiivisena prosessina, jonka kautta ihmiset tiedostavat ja tekevät valintoja kohti menestyksekkäämpää olemassaoloa”. Se on tietoinen ja itseohjautuva prosessi, sekä samalla moniulotteinen, kokonaisvaltainen, positiivinen ja vahvistava prosessi.

Ymmärtämällä terveyden ja hyvinvoinnin käsitteiden eroja, voit auttaa Health Coach asiakkaitasi laajemmin ja syvemmin. Lue lisää Health Coach Academyn blogista!

Erilaiset hyvinvoinnin ulottuvuudet

Vuonna 2017 tehdyn hyvinvoinnin ulottuvuuksia käsittelevän tutkimuksen mukaan hyvinvoinnin painopistealueita on kahdeksan, mukaan lukien taloudellinen, ammatillinen ja ympäristö. Tässä hahmotelmaa lopuista:

Fyysinen: Tämä osa-alue sisältää liikkumisen, kuluttamasi asiat ja unen määrän.
Emotionaalinen: Tämä sisältää henkisen hyvinvoinnin (voi sisältää terapiaa, coachingia ja/tai meditaatioa), stressinhallinnan ja sen, kuinka käsittelet negatiivisia tunteita niiden ilmaantuessa.
Henkinen: Tämä sisältää kaikki henkiset käytännöt, joita sinulla saattaa olla tai mikä yhdistää sinut sisimpääsi. Sellaiset asiat kuin luontokävelyt, meditaatio, päiväkirjan pitäminen ja musiikin kuuntelu voivat kaikki lisätä henkisen hyvinvoinnin kokemusta.
Sosiaalinen: Tämä sisältää terveiden ihmissuhteiden ylläpitämisen, rajojen asettamisen ja kiinnostuksen kohteiden kasvattamisen päivittäisten velvollisuuksien ulkopuolella.
Älyllinen: Tämä sisältää kaiken toiminnan, joka auttaa hoitamaan ja kehittämään aivojasi. Asiat, kuten kirjan lukeminen, jonkin instrumentin soittamisen opettelu tai kurssille osallistuminen, edustavat kaikki älyllisen hyvinvoinnin muotoja.

Heräsikö sinulla kiinnostus kuulla, miten terveyden ja hyvinvoinnin eri teemoja voidaan käsitellä Health Coachingissa yksilöllisesti? Järjestämme 3.5. klo 19 Live Demo coachingin kaikille kiinnostuneille Zoomissa, jossa kuulet samalla tulevasta koulutusryhmästämme.

Live coaching -workshopissa sinulla on mahdollisuus nähdä oikea coaching-sessio reaaliajassa ja nähdä käytännössä coaching-taitoja, joita opetamme HCA:n Int Health Coach®-koulutuksessamme.

Demo coaching-sessioon osallistuminen on mainio tapa päästä syventymään Health Coachin käytännön työhön, jossa yhdistyy terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen ymmärtäminen.

Ilmoittaudu mukaan Live demo coachingiin täältä.

Kommentoi

Sähköpostiasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkattu *:llä.