Usein kysytyt kysymykset

Tähän olemme koonneet usein kysyttyjä kysymyksiä. Ellet löydä tästä vastausta kysymykseesi, voit myös laittaa omat kysymyksesi viestillä osoitteeseen support@healthcoachacademy.fi tai jättää yhteydenottopyynnön.

Health Coaching

Mitä on Health Coaching?

Itse määrittelemme Health Coachit tapojen muutosten ammattilaisiksi. He ovat ikään kuin matkakumppaneita muutospolulla. Muutokset voivat liittyä elintapoihin ja tapojen taustalla vaikuttaviin ajattelumalleihin. Uskomme, että voidessamme vaikuttaa tapoihin, pystymme vaikuttamaan myös hyvinvointiin ja koko elämän laatuun. Health coaching -prosessi lähtee monesti liikkeelle toiveesta kohentaa terveyttä ja muuttaa elintapoja, mutta muutokset lähtevät usein säteilemään myös muille elämän osa-alueille. Health coachien tuleekin kyetä valmentamaan myös mitä tahansa elämän aluetta, sillä kaikella on loppujen lopuksi vaikutusta myös hyvinvointiimme. Voit lukea lisää health coachingista myös oheisesta blogikirjoituksestamme tai voit katsoa oheiselta videoltamme.

Mihin Health Coacheja tarvitaan?

Vaikka suomalaiset ovat yksi maailman terveystietoisimmista kansoista, eivät meillä elintapasairaudet näytä mitään hiipumisen merkkejä. Terveydenhuollon aiheuttavat yhteiskunnallemme jopa 10 miljardin euron kustannukset, ja toiseen asteen diabetes yksinään lähes neljän miljardin vuosittaiset kustannukset.

Asiantuntijat Hyman, Ornish ja Roizen ovat arvioineet, että iso osa elintapasairaukista olisi ehkäistävissä melko yksinkertaisilla elämäntapamuutoksilla – eli jopa 93 % diabeteksista, 80 % sydänkohtauksista, 50 % aivoinfarkteista ja 6 % syövistä voitaisiin ehkäistä. Kuitenkaan ihmiset eivät toteuta käytännössä sitä, mitä he tietävät tai edes minkä tietäisivät olevan itselleen hyväksi. Tarvitaan siis erilaista lähestymistapaa, jossa toisaalta ihmiset saavat riittävästi tukea, oikeanlaisen systeemin muutostensa tueksi sekä sopivasti myös vastuuttamista. Lisäksi on tärkeää valjastaa ihmisen omat voimavarat muutosten tueksi pelkän valistuksen sijaan.

Toisaalta vaikkei olisikaan sairauksia, moni haluaisi kokea olevansa ”enemmän elossa”. Erään Englannissa toteutetun tutkimuksen mukaan vain 17 % väestöstä kokee olonsa kukoistavaksi. Health coachit voivat auttaa ja kannustaa hyvinvoinnin uusien tasojen löytymisessä itse kunkin omasta lähtötasosta käsin, ja health coachien avulla on mahdollista lisätä vuosiinsa elinvoimaisuutta. Voit katsoa aiheesta myös oheisen videomme.

Onko Health Coach oikea ammatti?

On totta, että Suomessa health coaching on vielä melko uutta. Yhdysvalloissa tämä on jo valtava, kuuden miljardin dollarin ala. Ja sen arvioidaan vain kasvavan entisestään, eli vuoteen 2022 mennessä health coaching tulee olemaan jo 8 miljardin dollarin ala, jossa työskentelee yli 120 000 health coachia. Hyvin todennäköisesti on siis vain ajan kysymys, milloin meilläkin health coaching tulee suuren yleisön tietoisuuteen. Silloin niillä, jotka ovat olleet alkuajoista asti mukana, on selvä etulyöntiasema verrattuna niihin, jotka hyppäävät mukaan vasta myöhemmin.

Suomessakin esimerkiksi Finpro ja Sitra ovat arvioineet kaikenlaisten terveys- ja hyvinvointialojen sekä etenkin henkilökohtaisen valmennuksen ja sparrauksen olevan kasvussa. Samalla kun tiettyjä töitä koneistetaan ja automatisoidaan, kasvaa sellaisten alojen suosio, joita on vaikeampi koneilla korvata. Voit lukea health coachingista myös oheisen Mtv:n jutun. Katso myös tähän aiheeseen liittyvä videomme tästä.

Voinko tienata Health Coachina?

Kyllä. Tämä ei tule itsestään, mutta saat koulutuksessa selkeät mallit ja systeemin siihen, miten saat asiakkaita, miten toimit heidän kanssaan sekä mitkä ovat parhaat tavat varmistaa säännölliset tulot. Yhdysvalloissa health coachit tienaavat keskimäärin 50-75 000 dollaria vuodessa ja parhaat yli 100 000 dollaria vuodessa. Suomessakin on valtava määrä esimerkiksi erilaisista elintapasairauksista kärsiviä henkilöitä tai muuten hyvinvointinsa tueksi ohjausta kaipaavia. Esimerkiksi joka neljäs suomalainen haluaisi laihtua. Yhä useampi etsii inspiraatiota ja tukea siihen, miten voisi voida paremmin, ja on myös valmis maksamaan siitä. Katso myös Health Coachien tienaamiseen liittyvä videomme tästä.

Miten Health Coachit työllistyvät?

Suurin osa toimii oman yrityksensä kautta. Toiset tekevät yhteistyötä esimerkiksi hyvinvointikeskusten, hoitoloiden, joogastudioiden, kylpylöiden tai vastaavien kanssa. Myös yritykset ovat koko ajan kiinnostuneempia omien työntekijöidensä hyvinvoinnista, joten osa niistä palkkaa sisäisiä coacheja tai ostaa health coaching -palveluja. USA:ssa on tavallista jo sekin, että esimerkiksi vakuutusyhtiöt tai lääkärit palkkaavat tuekseen health coacheja. Suomessa tämä on vielä harvinaisempaa, mutta yksimielisyyttä tuntuu olevan siitä, että hyvinvointiammattilaisia tarvitaan lisää, kuten esimerkiksi tästä Ylen artikkelista käy ilmi. Katso myös Health Coachien työllistymiseen liittyvä videomme tästä.

Miten Health Coachit eroavat muista terveydenhuollon ammattilaisista?

Useat terveydenhuollon ammattilaiset erikoistuvat yleensä esimerkiksi erilaisiin testeihin, analyyseihin, laboratoriokokeisiin ja diagnooseihin. Nämä eivät ole health coachin osaamisaluetta, mutta sen sijaan health coachit ovat tapojen muutosten ammattilaisia, rinnallakulkijoita, kannustajia ja tarvittaessa myös (ei-enää-hyvinvointia-palvelevien) toimintatapojen ja ajatusmallien haastajia. Ilman health coacheja ihmiset ovat usein aika yksin muutostensa kanssa eikä silloin ole väliä, miten hyviä neuvoja ammattilaiset ovat mahdollisesti antaneet, ellei muutoksia saada vietyä käytäntöön. Sen sijaan health coachit voivat hyvin toimia yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa, sillä toiminta ei ole niinkään niiden kanssa kilpailevaa, kuin enemmänkin täydentävää.

Health coaching eroaa terapiasta muun muassa siten, että se suuntautuu enemmän tulevaisuuteen ja on ratkaisukeskeistä, kun taas terapiassa (riippuen toki paljon terapiamuodoista) saatetaan tarkastella laajemmin myös menneisyyttä ja käsitellä vaikkapa traumoja. Eli nämä lähestymistavat eivät ole kilpailevia keskenään, vaan ennemminkin täydentäviä. Voit myös katsoa aiheeseen liittyvän videomme tästä.

Mihin Integratiivinen Health Coaching perustuu?

Kuten nimikin jo kertoo, valmennusmuodon taustalla vaikuttaa muun muassa integraaliajattelu, mikä kertoo kokonaisvaltaisesta suhtautumisesta hyvinvointiin. Tässä ajattelussa hyvinvointia ei nähdä pelkästään vaikkapa ravintona, liikuntana ja palautumisena, vaan siihen vaikuttavat esimerkiksi ihmissuhteet, työ ja raha-asiat, eli ihmiselämän koko kirjo. Omassa koulutuksessamme eri osa-alueisiin, kuten myös ravintoon tai liikuntaan on perinteisempää suhtautumista laajempi näkökulma.

Coaching on saanut alkunsa siitä, että esimerkiksi huippu-urheilijoiden ja johtajien valmennuksessa sovellettavia tekniikoita on alettu soveltaa tavallisten ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. Tekniikat pohjautuvat puolestaan etenkin positiiviseen psykologiaan, neurotieteisiin, kognitiiviseen käyttäytymistieteeseen (jonka alla muun muassa omistautumis- ja hyväksymisterapia) sekä ratkaisukeskeisyyteen. Käytännössä vaikutteita voidaan ammentaa asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi neurolingvistisen ohjelmoinnin, erilaisten luovien metodien tai vaikkapa motivoivan haastattelutekniikan maailmasta. Toisin sanoen kaikella tekemisellä on vahva teoriapohja, mutta toisaalta yhtä tärkeää coachingissa on käytännön kokemuksen kautta kertynyt kokemus erilaisista sovelluksista.

Koulutus

Pitääkö minulla olla kokemusta hyvinvointialalta?

Kokemus on suositeltavaa, mutta ei aivan välttämätöntä. Tärkeintä on oma kiinnostus alaa kohtaan ja halu kehittyä ammatilaiseksi. Myös muunlaisesta työkokemuksesta on tässä työssä hyötyä, kuten esimerkiksi kaikenlaisesta ihmisten kanssa toimisesta, markkinoinnista, myynnistä ja vastaavasta.

Voinko hakea opiskelemaan, jos haluan ensisijaisesti kohentaa omaa hyvinvointiani?

Koulutukseen voi hakea myös siinä tapauksessa, että toivot omaan hyvinvointiisi kohennusta. Ehkä haluat viedä omaa hyvinvointia uudella tasolle tai pystyä auttamaan myös läheisiäsi. Osa yhdistää näitä taitoja johonkin muuhun työhön, kuten esimerkiksi koulutus- tai johtamistehtäviin. Osa ehkä vielä miettii, haluaako ryhtyä ammattimaiseksi health coachiksi ja lähtee kokeilemaan sitä osa-aikaisesti. Toivomme kuitenkin, että hakiessasi sinulla on kiinnostusta myös muiden auttamiseen, sillä koulutus sisältää runsaasti harjoitteita, joissa toimit myös coachina. Haku koulutukseen ei vielä takaa automaattista pääsyä koulutukseen, vaan hakemuksen saatuamme otamme hakijoihin yhteyttä ja varmistamme vielä siinä kohtaa, että tämä on varmasti sinulle oikea koulutus ja että olet ryhmäämme sopiva opiskelija.

Minkä verran opiskeluun tulee varata aikaa?

Jo noin muutaman tunnin viikottaisella opiskelulla pysyy opiskelussa mukana. Paljon on luonnollisesti siitä kiinni, miten paljon haluaa itse panostaa. Aktiivisimmat ovat saaneet harjoitusvalmennukset valmiiksi jo opiskeluvuoden ensimmäisen puoliskon aikana, ja heillä on mennyt tähän arviolta 5-10 tuntia viikossa. Tällöin on mahdollista alkaa tienaamaan koulutusinvestointia takaisin jo opiskeluaikana.

Entä jos en pääse osallistumaan tiettyihin aikoihin?

Kaikista verkossa toteutettavista osioista ja ryhmävalmennuksista tulee tallenteet jälkikäteen. Suosittelemme live-osuuksiin osallistumista, mutta mikäli sinun on mahdotonta päästä paikalle, tiedotamme myöhemmin tavoista korvata nuo live-osuudet muilla tavoin.

Entä jos en ole varma toimiiko verkkokoulutus itselleni?

Koulutuksessa et jää yksin, vaan sinulle on koko ajan muun yhteisön tuki. Muutenkin toivomme, ettet suhtaudu tähän koulutukseen niinkään suorituksena (vaikka toki tietyt elementit tulee läpäistä voidaksesi valmistua). Sen sijaan kun näet tämän ennen kaikkea mahdollisuutena oppia health coachin ammatissa tarvittavat käytännön tietotaidot ja kun sinulla on riittävästi intoa oppia, silloin opiskelu on myös mieluista. Koulutus on siis hyvin käytännönläheistä ja se on suunniteltu siten, että eri osiot tukevat toisiaan selkeästi ohjeistettuina palasina. Verkko-opiskelun lisäksi meillä on tarjolla live-osiot, joissa pääset tutustumaan kurssikavereihin kasvotusten, ja olet yhteydessä muihin opiskelijoihin säännöllisesti myös harjoitusten myötä.

Tarvitsenko teknisiä taitoja?

Perustaidot riittävät hyvin. Eli jos osaat käyttää sähköpostia ja internettiä, selviät kyllä koulutuksen teknisestä puolesta. Saat kurssin etenemisestä selkeät ohjeet sähköpostiisi. Tarvittaessa voit myös kysyä apua esimerkiksi suomenkielisen kurssialustan teknisestä tuesta.

Onko koulutuksessa käytössä kirjoja tai muuta opiskelumateriaalia?

Uskomme varsin käytännönläheiseen oppimiseen, joten vinkkaamme kirjoja lähinnä oheislukemistoksi, joiden kautta itselle kiinnostavia aiheita voi halutessa lähteä syventämään. Materiaalina toimivat kurssialustalla jaettavat esitykset, videot ja tiedostot. Kaikki toteutettavat harjoitukset ovat ladattavissa omaan käyttöön. Koulutuksen hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu yksi kirjareflektio, jossa jokainen voi valita kiinnostuksensa mukaisen kirjan suositeltujen teosten listalta tai ehdottaa omaa soveltuvaa kirjaa. Suurin osa koulutusmateriaalista on suomenkielistä ja koulutuksessa pärjää suomella, mutta jotkut lisämateriaalit saattavat olla myös englanninkielisiä.

Miten tämä eroaa muista koulutuksista?

Suomessa on tarjolla joitakin hyvinvointivalmentajan koulutuksia ja varmasti myös useita laadukkaita kursseja. Voi tietysti miettiä, miten hyvin suppeammat joidenkin viikonloppujen koulutukset valmistavat kokonaiseen uuteen ammattiin vai toimivatko ne kenties ennemminkin lisäkoulutuksina. Omien tietojemme mukaan oma koulutusohjelmamme on Suomen kattavin Health Coach -koulutus ja ensimmäinen laatuaan, johon voi osallistua mistäpäin Suomea tai maailmaa tahansa verkkopainotteisuutensa vuoksi.

Monessa koulutuksessa painotetaan yleensä jotain tiettyä hyvinvoinnin osa-aluetta, kuten esimerkiksi ravintoa, mielen valmennusta tai kehollista hyvinvointia. Toisin sanoen hankkiaksesi vastaavanlaisia tietotaitoja pitäisi todennäköisesti osallistua useisiin koulutuksiin. Markkinointikoulutukset ovat usein vielä erikseen. Meillä näkökulma on myös varsin kokonaisvaltainen, esimerkiksi ravinto-osuutemme ei pohjaudu vain virallisiin ravintosuosituksiin kuten useissa muissa ohjelmissa, vaan näkökulmamme on laajempi hyödyntäen elementtejä muun muassa funktionaalisesta lähestymistavasta.

Yksi olennainen ero omassa koulutuksessamme verrattuna useimpiin muihin on, että opetamme myös käytännön asiakashankintaa, myyntiä ja markkinointia eli nimenomaan Health Coacheille parhaita käytäntöjä. Olemme aiempaan verrattuna vielä lisänneet tätä osiota koulutukseemme, sillä haluamme etenkin sellaisia ihmisiä mukaan, jotka ovat halukkaita tekemään tätä työkseen, koska vain siten saamme myös tämän aatteen ja sen vaikutukset leviämään laajemmalle. Haluamme myös, että tulet oikeasti tienaamaan koulutusinvestointisi takaisin ja halutessasi paljon enemmän soveltaen näitä taitoja käytäntöön.

Etenkin Pohjois-Amerikassa on tarjolla monenlaisia Health Coach -koulutuksia. Monet niistä on suunnattu kuitenkin ensisijaisesti juuri amerikkalaiseen kulttuuriin. Oma suomenkielisen koulutusohjelmamme on tehty ennen kaikkea suomalaista kohdeyleisöä silmällä pitäen, vaikkakin toki koulutuksessa opittavat taidot ovat sovellettavissa missä tahansa ja health coachin työtä voi tehdä verkon välityksellä minnepäin maailmaa tahansa.

Health Coachingista on nykyään mahdollista suorittaa ulkomailla jopa maisterin tutkinto, jolloin kuitenkin aikaa tulisi varata useampi vuosi ja kustannus vaihtelee n. 30 000 ja 150 000 dollarin välillä. Lisäksi yliopisto-opinnot saattavat olla varsin teoriapainotteisia. Oma koulutuksemme painottuu käytännön taitojen opetteluun. Toki jonkin verran tietoakin liittyy kokonaisuuteen, jota voi syventää oman mielenkiintonsa mukaan, mutta olemme vahvasti sitä mieltä, että tieto yksinään ei takaa muutosten onnistumista. Olemme huomanneet, että asiakkaita kiinnostaa vielä tutkintoja paljon enemmän se, pystytkö tuomaan heille tuloksia, joten siksi painotamme käytäntöä ja toimeenpanoa.

Merkittävimpänä erona life ja business coach -koulutuksiin on, että niissä opitaan kyllä coaching-taitoja, mutta niissä ei yleensä käsitellä terveitä elämäntapoja eikä yleensä juurikaan käytännön markkinointia. Myös coaching-taidoissa menemme keskimääräistä koulutusta syvemmälle. Uskomme siihen, että jotta voi edetä kohti omia tavoitteita ja unelmia, tarvitaan riittävästi energiaa. Nykyään on olemassa paljon myös tutkimustietoa siitä, miten esimerkiksi ruokavalio ja muut elintavat vaikuttavat suoliston kautta paitsi energiatasoon myös mielialaan ja onnellisuuteen.

Entä jos minulla on jo paljon osaamista tietyltä hyvinvoinnin osa-alueelta?

Koulutukseemme on osallistunut useita henkilöitä, joilla on jo vahva ammattitaito tietyltä hyvinvoinnin tai valmennuksen osa-alueelta. Heille koulutus on tuonut kokonaisvaltaista näkemystä ja monelle myös ideoita siihen, miten aiempaa osaamista voi yhdistää tähän kokonaisuuteen. Varsinaisesti emme ”hyväksilue” koulutuksen osa-alueita eli siitä ei voi opiskella vain paloja, sillä koulutus toimii kokonaisuutena ja myös ryhmätyöskentely on tärkeä osa koulutusta. Ryhmässä kaikki oppivat myös toisiltaan.

Itse uskomme siihen, että Health Coachina ei tule koskaan valmiiksi, vaan aina voi kehittyä. Mikäli sinulla on jo osaamista tietyltä alueelta, voit myös varata yksilöllisen soittoajan kartoittaaksesi koulutuksen sopivuutta sinulle.

Kenelle koulutus ei sovi ja kenelle taas sopii?

Myönnämme, että tämä koulutus ei ole kaikille. Valikoimme tarkasti opiskelijajoukkoomme ihmisiä, joiden uskomme olevan valmiita kehittymään ammattilaisiksi. Koulutus ei sovi henkilöille, jotka haluavat tehdä joitain temppuja ja äkkirikastua niillä. Sen sijaan koulutus sopii niille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita hyvinvoinnista myös pintaa syvemmältä ja haluavat tuoda oman positiivisen panoksensa maailmaan auttamalla muita. Koulutus ei myöskään sovi niille, jotka ajattelevat, että hyvinvointi- tai ravintoasioissa on olemassa yksi ainoa mustavalkoinen totuus. Omassa koulutuksessamme painotamme yksilöllisyyttä, eli se mikä sopii toiselle, ei välttämättä sovi toiselle. Koulutus ei myöskään sovi niille, jotka eivät usko pystyvänsä itse muuttumaan ja kehittymään, sillä koulutuksessa tulee olla valmis tarkastelemaan avoimesti myös omaa elämäänsä ja toimintaansa. Monesti voimme viedä muita vain niin pitkälle kuin olemme itse valmiita menemään.

 

Hae mukaan

Otamme hakijoihin yhteyttä henkilökohtaisesti

Hae koulutukseen tästä